Vom Guten das Beste
Zwiebeln

 

Sellerie

 


Kronika firmy

 

1997
Ökohof Gemüsehandel GmbH jest chronionym znakiem towarowym w Europie.

 

1995
Certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2000.

 

1992
Wejście w życie „Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dn. 24.06.1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych” (rozporządzenie UE). Uprawa, handel i wprowadzanie na rynek produktów rolnictwa ekologicznego podlega odtąd temu rozporządzeniu. Firma Ökohof Gemüsehandel GmbH podlega kontroli jednostki certyfikującej BCS-Öko-Garantie GmbH pod względem zachowywania wymagań nakładanych przez to rozporządzenie.


1990

Utworzenie firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH przez pana Hansa-Petera Luhna. Celem firmy jest skup i sprzedaż warzyw ekologicznych, pochodzących z kontraktowanych upraw kontrolowanych dla przemysłu spożywczego.