Vom Guten das Beste
Zwiebeln

 

Sellerie

 


Krótki profil firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH

Firma Ökohof Gemüsehandel GmbH została założona przez Hansa-Petera Luhna w r. 1990. Firma prowadzi sprzedaż świeżych i mrożonych warzyw pochodzących wyłącznie z kontrolowanych kontraktowanych upraw ekologicznych dla przemysłu przetwórstwa spożywczego. W roku 1995 system zarządzania jakością firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH zgodny z ISO 9001:2000 otrzymał certyfikat.

Podstawą działalności firmy jest kontrolowana kontraktowana uprawa ekologiczna zgodnie z podanymi wytycznymi dla upraw. W ramach tychże upraw kontraktowanych firma corocznie podpisuje sezonowe umowy na uprawy na konkretnych polach z wybranymi rolnikami w Niemczech, Danii, Polsce i Holandii.

 

Podstawę do zawarcia tych umów zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, zawartymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

 

Firma Ökohof Gemüsehandel GmbH dostarcza swoim rolnikom materiał siewny i nasadzeniowy. W okresie wegetacji rolnicy mają wsparcie doradcy we wszelkich kwestiach dotyczących uprawy i ochrony roślin oraz stałą kontrolę pod względem zachowywania wytycznych dotyczących uprawy.


Głównymi produktami są: marchew, burak ćwikłowy, pasternak, seler, kalafior, fenkuł, fasola i ziemniaki. Odbiorcami świeżych warzyw ekologicznych są przeważnie producenci dietetycznych artykułów spożywczych, jak np. żywności i soków warzywnych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, ale także fabryki konserw i producenci mrożonek na całym obszarze Unii Europejskiej.


Z tymi klientami najczęściej są podpisywane umowy na dany sezon. Już w okresie wegetacji Klienci mają możliwość wybrania, zaopiniowania i pobrania próbek z pól uprawnych, z których później otrzymają dostawy. Bazując na ponad 40-letnim doświadczeniu w kontraktowanej uprawie firmy matki Erich Luhn KG firma Ökohof Gemüsehandel GmbH stworzyła własny szczegółowy system kontroli i identyfikowalności. Jego celem z jednej strony jest zagwarantowanie odpowiedniego znakowania produktów ekologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007/WE, z drugiej strony zaś spełnienie standardów jakości surowca zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie dietetycznych artykułów spożywczych. System kontroli obejmuje zarówno zakontraktowaną uprawę, jak również przetworzenie produktu na mrożonkę oraz cały transport.