Vom Guten das Beste
Zwiebeln

 

Sellerie

 


Polityka jakości

Wszelkie działania pracowników firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH skupiają się na zapewnieniu wysokiej jakości dostaw i usług. Doradztwo dla gospodarstw rolnych prowadzących kontrolowane uprawy ekologiczne, jak również sprzedaż świeżych i przetworzonych produktów warzywnych z kontrolowanych upraw ekologicznych przeznaczonych dla przemysłu dietetycznego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością.

Uprawa i sprzedaż wszelkich produktów ekologicznych odbywa się ściśle według Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Z tego względu firma Ökohof Gemüsehandel GmbH posiada numer kontrolny WE nadany przez nadzór państwowy z siedzibą w Lüneburgu oraz podlega kontroli niezależnej upoważnionej jednostki certyfikującej.
Ponieważ jakość usług firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH w znacznej mierze zależy od jakości produktów wytworzonych przez dostawców, firma Ökohof Gemüsehandel GmbH współpracuje wyłącznie z dostawcami, którzy rozumieją oczekiwania ze strony firmy i chcą w sposób partnerski uczestniczyć w realizacji jej celów.

O jakości usług firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH decydują oczekiwania klientów z branży przemysłu spożywczego, określone przeznaczenie produktów, jak również odpowiednie przepisy prawne, dyrektywy i rozporządzenia. Klientom gwarantujemy nie tylko terminowe dostawy i pewność dotrzymania warunków umowy, lecz oprócz wszelkich wymagań dotyczących dyspozycyjności i sposobu realizacji warunków umowy także dużą elastyczność.


Naszym celem jest osiąganie jakości wszelkich usług firmy Ökohof Gemüsehandel GmbH

  • z poszanowaniem dla środowiska i zasobów naturalnych
  • przy zastosowaniu metod produkcyjnych szanujących środowisko
  • z poszanowaniem dla przepisów prawnych dotyczących przemysłu spożywczego
  • poprzez utrzymywanie wysokiego i równomiernego standardu jakościowego
  • dzięki kalkulacji skupionej na zyskach
  • dzięki intensywnej, ścisłej współpracy z klientami i ostawcami
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.